Hemetur 2S

Hemetur 2S – Zastosowanie

Hemetur 2s jest to nawierzchnia przepuszczalna, szczególnie polecana na boiska szkolne i osiedlowe oraz bieżnie. Nawierzchnia Hemetur 2S jest doskonałym rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla amatorów jak i zastosowań profesjonalnych. Ten typ nawierzchni może być układany zarówno na betonie, czy asfaltobetonie jak również na podbudowie mineralnej. W tym ostatnim przypadku stosujemy dodatkową warstwę nośną z nawierzchni Hemetur P.

Zalety

Nawierzchnie tego rodzaju są elastyczne i trwałe w eksploatacji. Główne zalety nawierzchni ELTAN 2S to przepuszczalność dla wody, co umożliwia maksymalne wykorzystanie nawierzchni w ciągu roku oraz wysokie parametry wytrzymałościowe.

Wykonanie

Hemetur 2sNawierzchnię Hemetur 2S wykonuje się dwuwarstwowo. Warstwę pierwszą stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU, warstwa druga to mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza PU. Łączna grubość nawierzchni zawiera się w przedziale 12-25 mm, w zależności od wymagań Inwestora.

Rekomenduje się wykonanie warstwy podkładowej Hemetur ET, wyrównującej podbudowę.

Trwałość

W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, że ten rodzaj nawierzchni jest eksploatowany przez wiele lat, a renowację przeprowadza się nie wcześniej niż po 5-6 latach, zależnie od intensywności użytkowania

Kolory

Oferujemy kolory z naszej palety barw zgodnej z kartą kolorów i katalogiem RAL.