Hemetur P

Hemetur P – Zastosowanie

Hemetur P jest to nawierzchnia przepuszczalna przeznaczona głównie do stosowania na boiska szkolne i osiedlowe. Nawierzchnia Hemetur P jest rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym zarówno dla amatorów jak i rekreacji.

Zalety

Nawierzchnie tego rodzaju są elastyczne, trwałe w eksploatacji i charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Główna zaleta tego typu nawierzchni to elastyczność, przepuszczalność dla wody oraz możliwość ułożenia bez potrzeby stosowania podbudowy betonowej czy asfaltowej.

Wykonanie

Hemetur PNawierzchnię Hemetur P wykonuje się wielowarstwowo, w zależności od wymagań inwestora grubość warstw może wynosić od 35 mm do 60 mm. Na stabilne asfaltowe lub mineralne podłoże nakładamy maszynowo kolejne warstwy. Pozwala to wyeliminować nierówności zewnętrznej powłoki podłoża.

Warstwy nawierzchni Hemetur P

1.Warstwa impregnująca

2.Warstwa zasadnicza nośna (# 35mm grubości)

3.Warstwa zewnętrzna użytkowa EPDM (na 10mm grubości)

 

 

Trwałość

Należy podkreślić, że w trakcie eksploatacji zużywa się tylko powłoka zewnętrzna, którą okresowo poddaje się renowacji. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, że ten rodzaj nawierzchni jest eksploatowany przez wiele lat, a renowację przeprowadza się nie wcześniej niż po 5-7 latach, zależnie od intensywności użytkowania.

Kolory

Oferujemy kolory z naszej palety barw zgodnej z kartą kolorów i katalogiem RAL.