Sztuczna trawa

Dostarczana przez nas sztuczna trawa to jedna z najczęściej wykorzystywanych nawierzchni, odznaczająca się dużymi walorami estetycznymi – może tworzyć barwny dywan naśladujący naturalną roślinność. Sztuczna trawa może być stosowana na obiektach zewnętrznych i w halach. Więcej o nawierzchniach ze sztucznej trawy można przeczytać TUTAJ.

W ofercie prezentujemy Państwu interesujące rozwiązania w następujących wersjach:
Sztuczna trawa - piłka nożna, architektura zieleni
IV generacji

piłka nożna, architektura zieleni. Jest to gęsta trawa (sztuczna) bez wypełnienia, wysokość ok. 35 mm. Często produkowana z dwóch rodzajów włókien: prostych i skręconych;

Sztuczna trawa - piłka nożna
III generacji

wypełnieniem piaskiem i granulatem – do piłki nożnej, rugby. Jest to sztuczna nawierzchnia z piaskiem i elastycznym granulatem: SBR, EPDM, TPE i inne. Wysokość: 40-75 mm,

Sztuczna trawa - multisport
Pełnopiaskowa

boiska wielofunkcyjne, tenis, hokej. Jest to sztuczna trawa wypełniona piaskiem. Wysokość od 15-25 mm,

Sztuczna trawa - tenis
Półpiaskowa

tenis. Jest to rozwiązanie charakteryzujące się duża gęstością oraz niewielką ilością piasku. Wysokość sięga od 10 do 15 mm.

Sztuczna trawa - hokej
Bezpiaskowa

(wodne) – hokej. Materiał bardzo gęsty, bez wypełnienia.

Najczęściej wyróżnia się następujące parametry sztucznej nawierzchni:

  • wysokość włókna,
  • dtex – masa 10.000 mb włókna,
  • gęstość – ilość włókien lub pęczków,
  • rodzaj surowca,
  • rodzaj włókna – monofil lub fibrylowane,
  • rodzaj osnowy,
  • rodzaj stabilizatora (latex, PU).

Oferowana przez nas sztuczna trawa zapewnia warunki gry zbliżone do tych na naturalnej murawie, przy czym trwałość proponowanych przez nas nawierzchni jest wielokrotnie wyższa. Jest to wynikiem zdecydowanie większej odporności sztucznej nawierzchni na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych jak i zużycie spowodowane intensywną eksploatacją. Dzięki tym właściwościom można ją użytkować bez względu na porę roku i pogodę.

Najczęściej stosuje się nawierzchnię w jednolitych kolorach (zielony i ceglasty) bądź wariantach łączących obie barwy. Linie wykonywane z tego samego materiału najczęściej w kolorach: białym, żółtym lub czerwonym.

Dostępna w naszej ofercie sztuczna nawierzchnia może zostać z powodzeniem wykorzystana w ośrodkach tenisowych, na prywatnych kortach, przy hotelach, na boiskach piłkarskich, przyszkolnych, klubowych i placach zabaw.

Pełnopiaskowa Półpiaskowa Piasek+guma Bezpiaskowa
Piłka nożna * * **
Rugby **
Tenis ** ** *
Hokej ** ** **
Siatkówka * * ** *
Badminton ** ** **
Golf ** ** ** *
Piłka ręczna ** ** * *
Koszykówka ** ** * *
Baseball ** ** * *
Cricket ** ** ** *

 

Tab. Zastosowanie traw syntetycznych w różnych dyscyplinach sportowych

Technologia

Sztuczna trawa dostarczana jest na plac budowy w rolkach o szerokości 4m. Po jej rozwinięciu złącza są podklejane, następnie wkleja się linie boisk w miejsce wyciętych pasów i również podkleja. Kolejnym etapem jest wypełnienie piaskiem i ewentualnie granulatem. W zależności od wybranego typu trawy, przestrzeń pomiędzy włóknami jest wypełniana piaskiem kwarcowym w ilości ok. 25-30 kg/m2 – dla rozwiązań pełnopiaskowych i ok. 9 kg/m2 dla traw półpiaskowych. Odmiany piłkarskie wypełniane są również granulatem gumowym SBR, EPDM, TPE itp.

Z uwagi na wymóg stosowania klejów oraz suchego piasku montaż możliwy jest wyłącznie przy zachowaniu odpowiednich warunków pogodowych.

Podbudowa

Istotnym czynnikiem przy tworzeniu nawierzchni z wykorzystaniem sztucznej trawy jest zachowanie rygorów równości podłoża oraz jego wytrzymałości. Dopuszczalne odchylenia nie mogą przekroczyć 3-5 mm na łacie o długości trzy metry. Podstawowe warunki wykonania podbudowy to: równość, stabilność, mrozoodporność i przepuszczalność wody. Najczęściej podbudowa wykonana jest z ubitego tłucznia i klińca, zdarzają się podbudowy z asfaltu bitumicznego.

Shock-pad

– warstwa elastyczna

Do nawierzchni wymagających zastosowania shock-padu (piłka nożna, hokej na trawie) rekomendujemy Hemetur ET – jest to warstwa wykonana z granulatu gumowego zmieszanego ze żwirem spojonego poliuretanem. Stosuje się również podłoża z pianki.

Pielęgnacja

Utrzymanie takiej nawierzchni nie wymaga skomplikowanych zabiegów i jest bardzo łatwe. Konieczne staje się tylko usunięcie naniesionych zanieczyszczeń i przeczesanie źdźbeł odpowiednią szczotką. Warto również od czasu do czasu zrosić nawierzchnię wodą oraz dosypać piasek kwarcowy w newralgicznych punktach. Co kilka lat piasek należy spulchnić i wyczyścić. Więcej o pielęgnacji boisk ze sztucznej można znaleźć TUTAJ.