Nawierzchnie poliuretanowe

Zewnętrzne systemy poliuretanowe wykorzystuje się przede wszystkim jako nawierzchnie bieżni lekkoatletycznych oraz boisk wielofunkcyjnych i kortów. Ich zaletami są przede wszystkim wysoka elastyczność, dobre tłumienie energii udarowej, wysoki współczynnik tarcia, efektowny wygląd, bezspoinowość, odporność na kolce lekkoatletyczne

Nawierzchnie poliuretanowe - Hemetur S

Hemetur S

– klasyczna nawierzchnia poliuretanowa, dzięki której każda bieżnia lekkoatletyczna zyska wyjątkową funkcjonalność. Wylewka wypełniona jest granulatem SBR, na wierzchu posypka z EPDM. Oferuje najlepsze parametry sportowe i ich niezmienność w czasie. Grubość systemu ok. 13mm.

Nawierzchnie poliuretanowe - Hemetur S/EPDM

Hemetur S/EPDM

– współtworzy elitarne bieżnie lekkoatletyczne, dla których specjalnym wzbogaceniem jest odpowiednio dobrany tartan. Nawierzchnia uzupełniana jest wylewką poliuretanową wypełnioną granulatem EPDM „Magic”. Na jej wierzchu stosuje się posypkę ze standardowego EPDM.

Nawierzchnie poliuretanowe - Hemetur SE

Hemetur SE

– „Sandwich” bardzo dobre i wielofunkcyjne rozwiązanie. Warstwa nośna z granulatu SBR spojonego PU, pokryta wylewką z PU zasypanego EPDM. Grubość systemu 12-20 mm. Takie nawierzchnie poliuretanowe posiadają certyfikat IAAF.

Nawierzchnie poliuretanowe - Hemetur N

Hemetur N

– struktura przepuszczalna na boiska i bieżnie. Warstwa nośna z granulatu SBR spojonego PU, warstwę wierzchnią stanowi PU z domieszką granulatu EPDM naniesionego metodą natryskową. Łączna grubość 12-25 mm. Rozwiązania te posiadają certyfikat IAAF.

Nawierzchnie poliuretanowe - Hemetur 2S

Hemetur 2S

– system na boiska i bieżnie. Warstwa nośna z granulatu SBR spojonego PU, warstwę wierzchnią stanowi granulat EPDM spojony PU. Obydwie warstwy wykonane maszynowo. Standardowa grubość 15mm, stosowane grubości 12-25mm.

Nawierzchnie poliuretanowe - Hemetur P

Hemetur P

– nawierzchnia przepuszczalna, na boiska. Bazą jest warstwa Hemetur ET o grubości 25-45 mm, warstwę wierzchnią stanowi granulat EPDM spojony PU. Obydwie warstwy wykonane maszynowo.

Nawierzchnie poliuretanowe - Hemetur ET

Hemetur ET

– samonośna warstwa podkładowa wykonana z mieszaniny granulatu gumowego ze żwirem spojonego PU. Stanowi podkład elastyczny pod inne wykładziny sportowe Hemetur lub pod sztuczną trawę. Dobrze tłumi energię udarową, niweluje wszelkie nierówności podłoża. Znakomite rozwiązanie do renowacji starych boisk asfaltowych. Grubość 20-60 mm.

Podbudowa

Standardowo stosuje się przepuszczalne podbudowy z tłucznia i klińca bazaltowego/granitowego zamkniętego warstwa miału kamiennego lub asfaltobetonu bitumicznego. Niekiedy stosuje się podkłady betonowe, w tym jednak przypadku zalecana jest warstwa elastyczna Hemetur ET.

Renowacja

Oferujemy również renowację bieżni i boisk poliuretanowych. W razie potrzeby wykonujemy naprawy, układamy nową podłogę i malujemy linie.