Hemetur 2S

Hemetur 2S – Zastosowanie

Hemetur 2S jest to nawierzchnia przepuszczająca wodę opadową.  Szczególnie polecamy ją na boiska szkolne i osiedlowe oraz bieżnie. Nawierzchnia Hemetur 2S jest doskonałym rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla amatorów jak i zastosowań profesjonalnych. Ze względu na to, że nie jest ona tak chropowata jak np. Hemetur N, świetnie nadaje się do koszykówki. Ten typ nawierzchni  układamy zarówno na betonie, czy asfaltobetonie jak również na podbudowie mineralnej. Podbudowa mineralna [kamienna] nie jest związana, dlatego w tym przypadku stosujemy dodatkową warstwę nośną z nawierzchni Hemetur P.

Zalety

Nawierzchnie tego rodzaju są elastyczne co znacznie redukuje obciążenia stawów. Są one trwałe w eksploatacji, dzięki czemu mniejsze są obciążenia finansowe. Ważnymi zaletami tej nawierzchni są wysokie parametry wytrzymałościowe oraz przepuszczalność dla wody opadowej, co umożliwia maksymalne wykorzystanie nawierzchni w ciągu roku.

Wykonanie

Hemetur 2sNawierzchnię Hemetur 2S wykonuje się dwuwarstwowo. Warstwę pierwszą stanowi granulat gumowy SBR spojonego lepiszczem PU, warstwa druga to granulat gumowy EPDM spojony lepiszczem PU. Łączna grubość nawierzchni zawiera się w przedziale 12-25 mm, w zależności od wymagań Inwestora.

Rekomendujemy wykonanie elastycznej warstwy podkładowej Hemetur ET, ponieważ wyrównuje podbudowę i zwiększa komfort gry.

Trwałość

W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, że ten rodzaj nawierzchni może być eksploatowany przez wiele lat. Renowację przeprowadzamy nie wcześniej niż po 5-6 latach, zależnie od intensywności użytkowania.

Kolory

Paleta barw zgodna jest z kartą kolorów i katalogiem RAL. Zawiera ona kilkanaście kolorów, dlatego boiska można wykonać zgodnie z własnym poczuciem estetyki. Świetnym rozwiązaniem jest użycie innego odcienia lub koloru w celu wyznaczenia poszczególnych boisk. Dzięki temu pola gry będą czytelniejsze, co znacznie ułatwi grę.