Hemetur P

Hemetur P – Zastosowanie

Hemetur P jest to nawierzchnia przepuszczająca wodę opadową przeznaczona głównie do stosowania na boiska szkolne i osiedlowe. Nawierzchnia Hemetur P jest rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym zarówno dla amatorów jak i do rekreacji. Ze względu na to, że warstwa użytkowa rozkładana jest maszynowo, jej struktura nie jest tak rozwinięta [nie jest tak chropowata]  jak w przypadku Hemeturu N, dlatego świetnie nadaje się do gry w koszykówkę.

Zalety

Nawierzchnie tego rodzaju są elastyczne, trwałe w eksploatacji i charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Ich główną zaletą jest elastyczność. Szybkie wysychanie po deszczu umożliwia długie wykorzystanie w ciągu roku. Ze względu na to, że można je układać na podbudowie kamiennej dlatego nie ma potrzeby stosowania podbudowy betonowej czy asfaltowej.

Wykonanie

Hemetur PNawierzchnię Hemetur P wykonuje się wielowarstwowo, w zależności od wymagań inwestora grubość warstw może wynosić od 35 mm do 60 mm. Na stabilne asfaltowe lub mineralne podłoże nakładamy maszynowo kolejne warstwy, dlatego pozwala to zredukować nierówności zewnętrznej powłoki podłoża.

Warstwy nawierzchni Hemetur P

1.Warstwa impregnująca

2.Warstwa zasadnicza nośna (# 35mm grubości)

3.Warstwa zewnętrzna użytkowa EPDM (na 10mm grubości)

Trwałość

Należy podkreślić, że w trakcie eksploatacji zużywa się tylko powłoka zewnętrzna, dlatego nawierzchnię poddaje się renowacji tylko okresowo. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, że ten rodzaj nawierzchni można eksploatować przez wiele lat. Renowację przeprowadza się nie wcześniej niż po 5-7 latach, zależnie od intensywności użytkowania.

Kolory

Oferujemy kolory z naszej palety barw zgodnej z kartą kolorów i katalogiem RAL.