Hemetur SEPDM

Hemetur SEPDM – Zastosowanie

Nieprzepuszczalna nawierzchnia Hemetur SEPDM to produkt dla profesjonalistów, wykazujący bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe. Główne zastosowanie to bieżnie lekkoatletyczne, rozbiegi, stadiony oraz boiska intensywnie eksploatowane. Najczęściej wykonuje się go na obiektach, na których rozgrywane są zawody najwyższej rangi.

Zalety

Zaletami nawierzchni Hemetur SEPDM są bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe oraz możliwość eksploatacji w obuwiu z kolcami. Są one doskonałym rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym głównie do wykonywania bieżni lekkoatletycznych oraz kortów w obiektach zadaszonych. Ten typ nawierzchni może być układany na asfaltobetonie lub betonie. Do zastosowań profesjonalnych wymagany jest asfalto-beton wykonany zgodnie z Polską / Europejską Normą. Bardzo ważne jest zachowanie równości podłoża oraz odpowiednich spadków, aby uniknąć powstawania kałuż.

Wykonanie

Hemetur S-EPDMNawierzchnię Hemetur SEPDM otrzymuje się trójwarstwowo. Warstwy spodnie wykonujemy poprzez równomierne rozprowadzenie barwnego tworzywa poliuretanowego i zasypanie granulatem EPDM typu “Magic”. Warstwa finalna to granulat EPDM zatopiony w tworzywie PU. Łączna grubość nawierzchni zawiera się w przedziale 13-18 mm, w zależności od wymagań Inwestora.

Trwałość

W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, że ten rodzaj nawierzchni jest eksploatowany przez wiele lat, a renowację przeprowadza się nie wcześniej niż po 5-6 latach, zależnie od intensywności użytkowania.

 

Kolory

Oferujemy kolory z naszej palety barw zgodnej z katalogiem RAL.

S-EPDM Helsinki stadion

                                                   Stadion Helsinki (Fin)