Hemetin G+2

Hemetin G+2 jest bezspoinową, poliuretanową syntetyczną nawierzchnią ogólnosportową do hal sportowych, szkolnych sal gimnastycznych oraz hal widowiskowo-sportowych. Zapewnia znakomite warunki zarówno do prowadzenia gier zespołowych – koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej – jak i tenisa ziemnego, badmintona, gimnastyki i innych. Nadaje się do prowadzenia zajęć dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wykorzystywana jest z powodzeniem także do celów pozasportowych, np. do organizowania imprez kulturalnych i widowisk, egzaminów i koncertów.

hemeting2Najczęściej stosowane posadzki punktowo-elastyczne to:
-Hemetin 9+2 o grubości podkładu gumowego 9mm i warstwie PU o grubości 2mm;
-Hemetin 7+2 o grubości podkładu gumowego 7mm i warstwie PU o grubości 2mm.

 

 

Nawierzchnia Hemetin G+2 cechuje się elastycznością gwarantującą niespotykane w innych rozwiązaniach zmniejszenie ryzyka potłuczenia się podczas upadku, oszczędzając kolana i łokcie ćwiczących dzieci. Stopień elastyczności reguluje się stosując różne grubości maty gumowej. Ostatnia warstwa poliuretanu – lakier – jest matowa, o fakturze skórki pomarańczowej. Posadzka posiada odpowiednie do celów sportowych współczynniki tarcia i odbicia światła rozproszonego, jest trudnozapalna, odporna na ścieranie. Nawierzchnię Hemetin G+2 charakteryzuje także trwałość jej kolorystyki i wykonywanych na niej linii (nie wymagają renowacji przez wiele lat).
Hemetin G+2 dostępny jest w 16 podstawowych i 16 dodatkowych kolorach, kolory są zgodne ze standardami międzynarodowymi. Linie boisk można wytyczyć w 15 kolorach.

Na zamówienie wykonujemy LOGO.


logo halaLogo Wijewo
Logo witnicalogo wronieLogo leczyca
 

Konstrukcja i technologia

HemetinG21Hemetin G+2 jest bezspoinową, wielowarstwową nawierzchnią sportową wykonywaną na podłożu betonowym. Na zaimpregnowane podłoże przykleja się matę z gumowego granulatu spojonego, a następnie wylewa się warstwy poliuretanu o odpowiednich parametrach sportowych. Posadzka powstała w ten sposób posiada elastyczność, której stopień (w zależności od przeznaczenia sali i oczekiwań użytkownika) reguluje się grubością maty gumowej. Montowane przykrywki np. tulei słupków do siatkówki itp. są tak przygotowane, że ich elastyczność jest taka sama jak pozostałej części podłogi, nie ma więc możliwości doznania kontuzji wskutek nagłej zmiany parametrów nawierzchni.Trwałość, odporność na zniszczenie, wytrzymałość mechaniczna i inne parametry nawierzchni Hemetin G+2 sprawiają, że jej renowacja nie jest konieczna przez wiele lat, długo przekraczając okres gwarancji i rękojmi.

Cechy nawierzchni Hemetin G+2:

* wspaniała elastyczność i sprężystość
* matowa powierzchnia eliminująca odblaski
* bardzo dobre parametry wytrzymałościowe
* duża stabilność barw
* tłumienie hałasu
* izolacyjność cieplna
* łatwość utrzymywania czystości i higieny (brak spoin i porów)
Hemetin 9+2 posiada wymagany prawem znak CE wydany na podstawie badań i został dopuszczony do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  Jakość, wytrzymałość, estetyka, komfort gry, długowieczność eksploatacji, łatwość utrzymania czystości,a także największa z dostępnych na rynku nawierzchni wielofunkcyjność, predysponują oferowaną przez nas nawierzchnię do zastosowania zarówno w halach sportowych, gimnastycznych jak i widowiskowo-sportowych, dając użytkownikowi poczucie pewności i bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzeń powstałych na skutek wandalizmu, ruchów budynku czy innych ekstremalnych przyczyn, renowacja przebiega szybko, polegając np. na na prawie miejscowej, wykonywaniu naprawy cienkiej warstwy ochronnej, itp. nawet bez konieczności wyłączania sali z eksploatacji.

Podłoże pod nawierzchnie Hemetin G+2

Podłoże przeznaczone pod nawierzchnie sportowe powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną z betonu B20 lub B15, w przypadku stosowania dylatacji szczeliny dylatacyjne należy pozostawić niewypełnione. Płaszczyzna podłoża musi być równa – dopuszczalne odchylenie na długości 3 m nie powinno przekraczać 2-3 mm. Powierzchnię podłoża należy tak przygotować, aby była czysta, mocna, zatarta na ostro, bez spękań i rys, bez warstwy stwardniałego mleczka cementowego. Podłoże betonowe powinno być suche i zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. Wilgotność nie powinna przekraczać 3 %.