Hemetin RD

Hemetin RD jest bezspoinową, wielowarstwową, płaszczyznowo-elastyczną nawierzchnią sportową. Warstwa z granulatu gumowego i warstwa poliuretanowa instalowane są na ruszcie drewnianym ze ślepą podłogą, w formie tzw. “podłogi pływającej”. Otrzymana w ten sposób posadzka płaszczyznowo-elastyczna znakomicie nadaje się do zastosowania w halach sportowych, salach szkolnych, obiektach treningowych.


Hemetin RD

Nawierzchnia Hemetin RD gwarantuje wysoki komfort gry i polecana jest szczególnie do obiektów, na których rozgrywane są mecze ligowe, uprawiany jest sport wyczynowy, przeprowadzane są treningi. Nawierzchnia Hemetin RD posiada wszystkie zalety posadzki poliuretanowej od estetyki po trwałość barw i długowieczność eksploatacji. Podłoga posiada odpowiednie parametry sportowe takie jak: współczynnik tarcia, współczynnik odbicia światła rozproszonego oraz tłumienie energii udarowej. Dzięki swej konstrukcji podłoga Hemetin RD chroni stawy zawodników oraz zapobiega urazom przy upadkach. W celu osiągnięcia najlepszych efektów proponujemy nawierzchnię o grubości 4 mm (grubość maty z granulatu gumowego) i 2 mm (grubość masy poliuretanowej), tzw. Hemetin RD (4+2). W tym rozwiązaniu łączy się pozytywne cechy nawierzchni parkietowej i punktowo-elastycznej uzyskując podłogę najbliższą ideału. Grubość maty gumowej (za pomocą której reguluje się stopień elastyczności punktowej) możemy dostosować do wymagań użytkowników.

Konstrukcja i technologia

Hemetin RD PrzekrójHemetin RD jest płaszczyznowo elastyczną, bezspoinową, wielowarstwową nawierzchnią sportową wykonywaną na ruszcie drewnianym ze ślepą podłogą, w formie tzw. “podłogi pływającej”. Podłoże na ruszcie drewnianym, wykonuje się z drewna impregnowanego, suchego, jako przebiegające prostopadle do siebie legary drewniane, osadzone na elastycznych podkładach oddzielających je od betonu. Ślepa podłoga wykonywana jest z twardej, wodoodpornej płyty wiórowej.
Na ślepą podłogę przykleja się maty z gumowego granulatu spojonego, a następnie wylewa się warstwy poliuretanu o odpowiednich parametrach sportowych. Montowane przykrywki np. tulei słupków do siatkówki itp. są tak przygotowane, że ich elastyczność jest taka sama jak pozostałej części podłogi, nie ma więc możliwości doznania kontuzji wskutek nagłej zmiany parametrów nawierzchni.Trwałość, odporność na zniszczenie, wytrzymałość mechaniczna i inne parametry nawierzchni Hemetin sprawiają, że jej renowacja nie jest konieczna przez wiele lat, długo przekraczając okres gwarancji i rękojmi.

Cechy nawierzchni Hemetin RD:

* wspaniała elastyczność i sprężystość
* matowa powierzchnia eliminująca odblaski
* bardzo dobre parametry wytrzymałościowe
* duża stabilność barw
* tłumienie hałasu
* izolacyjność cieplna
* łatwość utrzymywania czystości i higieny (brak spoin i porów)

Nawierzchnia Hemetin RD została przebadana zgodnie z PN/EN 14904 i może się posługiwać znakiem CE.

Podłoże pod nawierzchnie Hemetin:

Podłoże przeznaczone pod nawierzchnie sportowe powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną z betonu B20 lub B15, w przypadku stosowania dylatacji szczeliny dylatacyjne należy pozostawić niewypełnione. Płaszczyzna podłoża musi być równa – dopuszczalne odchylenie na długości 3 m nie powinno przekraczać 2-3 mm. Powierzchnię podłoża należy tak przygotować, aby była czysta, mocna, zatarta na ostro, bez spękań i rys, bez warstwy stwardniałego mleczka cementowego. Podłoże betonowe powinno być suche i zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. Wilgotność nie powinna przekraczać 3 %.

Na  życzenie malujemy logo.