Air Channel Star

System AIR CHANNEL STAR XL (AX p 60)  – posiada  certyfikat DIN 18 032 część 2 oraz CERTYFIKAT FIBA i CE na zgodność z PN/EN 14904.

System ten wykorzystuje klepkę z twardego drewna klonowego, która ma największą odporność na zmiany wilgotności względnej powietrza w hali. Jest twarda (kilkanaście procent bardziej twarda niż drewno dębowe i jeszcze bardziej niż bukowe).

Więcej o systemie Air Channel Star można przeczytać TUTAJ.

Air Channel Star – Opis podłogi :

Air Channel Star ACS_withPlywood_Product_Cal11. Lakier,

2. Linie boisk,

3. Szpachel,

4.  Klepka z twardego drewna klonu północno-amerykańskiego (każda klepka posiada na odwrocie napis  “Robbins Inc. White Lake, WI MFMA 82 made in USA”) – grubości ok. 20mm ;  długość klepki dla typu XL ok. 1930 mm ± 150 mm,

5. Zszywki,

6. płyta ze sklejki,  rozkładające obciążenia  grubości 15/32” (ok. 12 mm),

7. Kotwa,

8. Legary ze sklejki sosnowej   8’ x 4” x 7/8” ( 2 440 mm x 101,6 mm x 22,2 mm), rozstaw legarów ok. .408 mm ; w przypadku zagęszczenia– 250 mm),

9. Podkładka elastyczna,

10.Izolacja przeciwwilgociowa – folia.

(stopa = ok. 305 mm; cal = ok.  25,4 mm)

Wysokość systemu – 65,2 mm.

Warunki wykonania podłogi sportowej Robbins Air Channel Star

  1. Do układania podłogi należy przystępować po 60-dniowym okresie wiązania betonu. Docelowe ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja powinny być zainstalowane i w użyciu  czasie w instalacji i po ukończeniu prac.

 UWAGA: W hali należy utrzymać temperaturę na poziomie 13 – 27oC i wilgotność względną w przedziale 35 do 50%.

  1. Wszystkie drzwi zewnętrzne i okna powinny być osadzone przed przystąpieniem do układania podłogi.
  2. Podłoga powinna być zamieciona i wolna od jakichkolwiek przeszkód w celu sprawdzenia wypoziomowania płyty.
  3. Pomieszczenia, w których mają być układane podłogi Robbins powinny być opróżnione z wszelkich gromadzonych w nich materiałów.
  4. Należy umożliwić rozłożenie klepki drewnianej w pomieszczeniu, w którym ona będzie instalowana na 3 tygodnie przed przystąpieniem do instalacji.
  5. Materiały nie powinny być dostarczane, magazynowane ani instalowane dopóki wszystkie prace murarskie, malarskie, tynkarskie oraz związane z układaniem płytek, marmuru, czy lastryka nie zostaną zakończone, jak również wszelkie prace mechaniczne w górnych częściach pomieszczenia, instalowanie oświetlenia, tablic do koszy czy tablic wyników. Należy zapewnić temperaturę pomieszczenia w zakresie 13 – 27oC i wilgotność względną 35 – 50 % .  Idealne warunki instalacji / magazynowania  powinny być takie jak docelowe, tzn. kiedy budynek zostanie będzie użytkowany.
  1. Materiały nie powinny być przechowywane w miejscu instalowania jeśli paro-przepuszczalność płyty przekracza 2.20kg na 100m2.
  1. Po ukończeniu prac wykończeniowych główny wykonawca powinien zadbać o to by pomieszczenie pozostało zamknięte na czas potrzebny aby warstwy wykończeniowe nabrały odpowiednich właściwości. Jeśli po wymaganym czasie dojrzewania, główny wykonawca lub właściciel będzie musiał skorzystać z sali gimnastycznej powinien on ochronić podłogę przykrywając ją papierem pakowym nie posiadającym włókien lub czerwonym papierem żywicznym z łącznikami taśmowymi dla podłóg drewnianych i papierem pakowym lub przynajmniej folią dla podłóg uretanowych, przed odbiorem całej sali gimnastycznej przez właściciela (lub jego przedstawiciela).

Uwaga: Tu możesz obejrzeć film pielęgnacji nawierzchni Robbins

Rejestracja